Activiteiten juni, juli en augustus 2020

Helaas ligt de samenleving sinds 12 maart jl grotendeels stil, maar hier behoeft verder geen uitleg voor te worden gegeven, aangezien dit dagelijks het nieuws beheerst. Wij hopen dat het u allen goed gaat en dat u gevrijwaard blijft van het coronavirus.

We zijn donderdag 29 april jl weer begonnen met de trainingen van de jeugd tot en met 18 jaar. De opkomst was ondanks vakantieperiode vrij behoorlijk en bij de oudere groepen werd de 1,5 meter afstand keurig in de gaten gehouden. Soms moet je mensen er even op attenderen, maar verder prima en dus kan men weer lekker aan de conditie werken en even de bank thuis verlaten voor wat actiefs.

Mensen hebben veelal contact  via Teams of Zoom; Voor velen was dit een snelcursus om hier mee om te kunnen gaan, hoewel persoonlijk contact altijd nog het prettigste werkt.

Het Bestuur van de vereniging zit zeker niet stil en is volop bezig om te kijken hoe om te gaan met de 1,5 meter samenleving, die, zoals het er nu naar uit ziet, ook op onze vereniging ingeregeld zal moeten gaan worden.

Tevens word gekeken naar de komende activiteiten in de maand juni/juli en augustus 2020. Wat zal er wel of niet mogelijk zijn en waar is het wachten op voordat we iets kunnen mededelen. M.b.t. een aantal zaken die gereserveerd zijn, spreker voor Sponsoravond, Kamplocatie voor pupillenkamp, Nacht van DONK, Toernooi DONK 1, Reünie 100 jaar sv DONK, etc. moeten we eerst wachten, totdat de regering officieel heeft aangegeven dat die activiteiten niet georganiseerd kunnen gaan worden, Pas dan kunnen we met die organisaties gaan kijken om e.e.a. te verplaatsen.

Het Bestuur zal derhalve op korte termijn duidelijk geven over de komende activiteiten.

Bestuur sv DONK