100 JAAR SV DONK; HET VERHAAL ACHTER DE FOTO DEEL 7 DOOR NIEK VAN DER SPRONG

Renteloze Aandelen; we schrijven het jaar 1948. Onder leiding van de toenmalige voorzitter Theo Arts werden er renteloze aandelen uitgegeven voor de bouw van het nieuwe DONK-complex aan de Julianasluizen. De latere voorzitter B. van der Sprong was toen net 18 jaar en kocht zo’n aandeel. Ik ben benieuwd of er nog meer bezitters zijn van die aandelen!

P.S. DONK heette toen nog “R.K. Voetbalvereniging DONK”. De R.K. stond voor Rooms Katholiek. Toen de naamsverandering werd goedgekeurd in de Algemene ledenvergadering leverde dat een zeer boze brief op van de inmiddels afgetreden ex-voorzitter Theo Arts.