Ereleden sv Donk
Ben Frieling
Corrie van Kralingen

Leden van verdienste
Adrie van Vliet
Corrie van Kralingen
Henk Vos
Jober Thoen
Herry Bresser
Ruud Lubken
Per Lubbers
Driekus van den Bos
Rinus van der Stad
Teuni van der Stad
Jan Nuijen
Robbert Lubken
Lida Olsthoorn
Kees Olsthoorn
Martien Feijt
Rinus Schouten
Cees Gelderblom
 Sjaak Slootjes
Radbout Jekel
Bert van Doorn
Koos van DuurenNieuwsbrief "De Donkiaan"
Vrijdag 18
April 2014


Van de bestuurstafel

Vragenlijsten vrijwilligers

 

Een aantal weken geleden zijn er vragenlijsten verstuurd naar de ouders van onze jeugdleden. Een vriendelijk verzoek aan die ouders die de lijst nog niet ingeleverd hebben, dit deze maand nog te doen. Lijsten kunnen in de rode bus naast de leesplank gedeponeerd worden. Bij voorbaat dank.

 

Diefstal uit de kleedkamers

 

Deze maand zijn er spullen ontvreemd uit een van de kleedkamers. Naam van de dader is bekend en aan de politie doorgegeven.

Wij willen er opnieuw op wijzen dat de vereniging niet verantwoordelijk is voor eigendommen van spelers, speelsters en andere bezoekers. Wij adviseren om waardevolle spullen thuis te laten of in een locker in de WL te bewaren. Daarnaast natuurlijk ook de kleedkamer afsluiten.

 

Niet roken in clubhuis en kleedkamers

 

Niet roken in clubhuis en kleedkamers wil zeggen dat ook de hal hieronder valt! 

Parkeren voor de toegangshekken 

Het mag duidelijk zijn dat parkeren voor de toegangshekken verboden is. Dat staat ook aangegeven, maar sommigen zijn hardleers en doen het toch. Dat gaf enige weken geleden een hoop consternatie omdat er een ziekenwagen het terrein op moest. Was die ziekenwagen voor de foutparkeerder bestemt, dan had hij een groot probleem gehad!

Namens het bestuur, Hans Dessing Voorzitter 


Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering

 

Hierbij hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor het bijwonen van de jaarvergadering, die gehouden wordt op

                                    Maandag 12 mei 2014

                            Aanvang 20:00 uur in de kantine van onze vereniging

Agenda

 

1. Opening door de voorzitter

 

2. Ingekomen stukken

 

3. Notulen van ALV Najaar 2013

 

4. Voorlopig financieel resultaat seizoen 2013-2014

        

5. Presentatie begroting seizoen 2014-2015

         Vaststellen van de contributies per 1 juli 2014    

 

6. Bestuursverkiezing

         Geheel bestuur aftredend en herkiesbaar, mits er tegenkandidaten zijn

        

Andere kandidaten voor bestuursfuncties kunnen schriftelijk worden voorgedragen bij de secretaris tot 5 mei 2014.

 

7. Technisch beleid – Presentatie

 

8. Vrijwilligersbeleid

 

9. Rondvraag

 

10. Sluiting

 

Maak gebruik van uw stemrecht en kom naar deze vergadering. Dit is de enige en juiste plaats om voorstellen in te dienen en mee te beslissen voor het goed functioneren van de vereniging.

 

Donateurs, donatrices en belangstellenden zijn ook van harte welkom, maar hebben bij eventuele stemmingen geen stemrecht.

 

Namens het bestuur,

C. KuijfSecretaris

secretaris@svdonk.nl


Klik hier voor blad 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Hoofdsponsor

Co sponsors